ศูนย์กีฬา
 
 
         มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีในหมูคณะ ดำเนินการโดยศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์กีฬา และให้คำปรึกษาด้านกีฬาและสุขภาพแบบครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญ อาทิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา บรมราชินีนาถ จำนวน 1 หลัง อาคารกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ซึ่งเป็นอาคารกีฬาในร่มขนาดใหญ่ และห้องออกกำลังกาย (Fitness Room) พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและครบครัน นอกจากนี้ยังให้บริการสนามกีฬาประเภทต่างๆ ดังนี้
   
  • สระว่ายน้ำ
  • สนามฟุตบอล
  • สนามเทสนิส
  • สนามบาสเกตบอล
  • สนามตะกร้อ
  • สนามเปตอง
  • สนามแบดมินตัน
 
   
 
      เบอร์โทรศัพท์: 0-5391-7820
      เว็บไซต์: www.mfu.ac.th/other/sport


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันชา

สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา


 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :