กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันเปิดเรียน 15 ส.ค. 2560
วันสอบกลางภาค 9 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
วันสอบปลายภาค 4 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
วันปิดเรียน 18 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560
วันประกาศผลการศึกษา 10 ส.ค. 2560

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :