เพลงประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชื่อเพลง ฟังเพลง ดาวน์โหลด
1 แดนสวรรค์ ม แม่ฟ้า Download
2 โอ้ลานดาว Download
3 ปฏิญญาแม่ฟ้าหลวง Download
4 พี่รับน้อง Download
5 ม แม่ฟ้า Download
6 มฟล รื่นเริง Download
7 มาร์ช มฟล Download
8 มาร์ชมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Download
9 รำวงสัมพันธ์ที่ลานดาว Download
10 ลาแดนลำดวน Download
11 ลานดาว Download
12 สายใยแดงทอง Download

 

แนะนำมหาวิทยาลัย
About MFU
ประวัติ
ปณิธานและวิสัยทัศน์
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภา
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :