ข่าวทุนการศึกษา
 
 
18 ก.ย. 2560 15:03:33
ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560 (คร้งที่2)  

 
25 ส.ค. 2560 11:12:05
รับสมัครทุนการศึกษา เอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2560  

 
13 ก.ค. 2560 09:39:07
การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 
25 พ.ค. 2560 09:27:20
การกู้ยืมกองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 (ประเภทรายใหม่)  

 
21 เม.ย. 2560 11:59:48
รับสมัครทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่2)  

 
22 ก.พ. 2560 15:13:19
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในสถานศึกษา (เคยกู้ใน มฟล.) ปีการศึกษา 2560  

 
22 ก.พ. 2560 15:04:21
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560  

 
22 ก.พ. 2560 14:54:07
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  

   
 
ข่าวย้อนหลังประจำเดือน   
ข่าว มฟล.
MFU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการอบรมสัมมนา
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวรับสมัคร
ข่าวราคากลาง
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ
บทความพิเศษ

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :