มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สวรรค์ของนักปั่นจักรยาน
 
 
         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นที่รู้จักกันดีในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะในฐานะมหาวิทยาลัยในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบราชชนนี หรือสถาบันอุดมศึกษาในกำกับรัฐที่สอนด้วยภาษาอังกฤษก็ตาม ยังได้รับการพูดถึงอย่างมากในด้านความสวยงาม ตามที่มหาวิทยาลัยยึดปณิธานสมเด็จย่าฯ ‘ปลูกป่า สร้างคน’ จัดการการเรียนสอนพัฒนาคนไปพร้อมกับพัฒนาพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยในสวน หรือ University in the park เต็มพื้นที่ 5,000 ไร่
         นอกจากนักศึกษาที่ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวแวะเข้าเยี่ยมชมต่อเนื่องตลอดปี ทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไปและโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวทางจักรยาน เนื่องจากเป็นพื้นที่มีความเขียวขจีของต้นไม้และมีภูมิทัศน์สวยงาม อยู่ไม่ไกลตัวเมืองจังหวัดเชียงรายหรือสนามบิน ทั้งยังเป็นพื้นที่ปิดมีความปลอดภัยในการขี่จักรยาน ที่สำคัญเส้นทางที่หลากหลาย มีทั้งแบบขับขี่จักรยานด้วยการใช้กำลังขาเบาๆ และมีทั้งแบบที่เป็นเนินชันชนิดที่มักจะมีนักปั่นมืออาชีพใช้เป็นเส้นทางฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขัน
         เส้นทางในมหาวิทยาลัยที่สร้างความประทับใจให้กับนักปั่นจักรยานหลายๆคน เริ่มตั้งแต่ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยที่มีต้นไม้เรียงรายแน่นตลอดทางจนมองดูเหมือนอุโมงค์ต้นไม้ เมื่อถึงสระน้ำวงรีและอาคารเรียนรวมรูปตัวยู เลี้ยวขวาขึ้นเนินผ่านวิหารล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ ชมมหาวิทยาลัยในมุมสูงได้จากจุดนี้ จากนั้นตามเส้นทางไปสามารถวนรอบไปผ่านศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร อาคารสถาปัตยกรรมแบบซูโจว แห่งเดียวในประเทศไทย ก่อนจบรอบที่สระน้ำวงรี ขึ้นไปสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบราชชนนี ด้านหลังยังเป็นลานดาว จำลองจากแผนที่ดวงดาวที่สมเด็จย่าฯ ทรงโปรด นอกจากนี้ยังมีเส้นทางสำหรับนักปั่นจักรยานที่ชอบความท้าทาย หากลัดเลาะไปด้านหลังวิหารล้านทองฯ จะพบกับเส้นทางที่เป็นเนินเขาชันขึ้นลงสลับไปก่อนไปบรรจบกับวนาศรมรีสอร์ท อยู่ด้านหลังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยและถัดไปอีกนิดจะเป็นอ่างเก็บน้ำในมหาวิทยาลัยที่เป็นจุดรับลมชมวิวที่สงบและสวยงามแห่งหนึ่ง
         ในแต่ละฤดูกาลทิวทัศน์ในมหาวิทยาลัยก็ให้สีสันที่แตกต่างกันไปตามพรรณไม้สองข้างทางอย่างในช่วงกลางฤดูร้อนของแต่ละปี ราวเดือนมีนาคม-เมษายน ถนนเส้นหนึ่งในมหาวิทยาลัยจะเต็มไปด้วยสีเหลืองพราว ของดอกเหลืองอินเดียหรือในช่วงฤดูหนาวที่ประดู่แดงบานต้อนรับบัณฑิตใหม่ตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงกุมภาพันธ์ ทั้งยังมีกลุ่มบุคลากรและนักศึกษารวมตัวเป็นชมรมจักรยาน นัดแนะกันออกปั่นจักรยานทั้งในมหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียง
        มหาวิทยาลัยในสวนแห่งนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวของหลายคน เพื่อสัมผัสบรรยากาศที่สวยงาม และที่สำคัญเพื่อได้ชื่นชมดอกผลแห่งการ ‘ปลูกป่าสร้างคน’ ตามปณิธานแห่งมหาวิทยาลัย


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันชา

สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา


 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :