นักศึกษาปัจจุบัน

 
ข่าว

ก.ย.
21
เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง (HSK) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 (สอบวันที่ 11 พ.ย. 60)
ก.ย.
21
กิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา "งานหัตถกรรมล้านนา กับภูมิปัญญาศิลป์บนแผ่นกระดาษ"
ก.ย.
22
เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง (HSK) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 (สอบวันที่ 11 พ.ย. 60)
ก.ย.
22
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับพนักงานขับรถ
ก.ย.
22
กิจกรรมการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand 2018 : R2M 2018)


ระบบบริการออนไลน์สำหรับนักศึกษา

 
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
ทุนการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 
เรื่องที่น่าสนใจ

 
นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :