ผู้ปกครองสัมพันธ์

คำถามพบบ่อย

Note:  หลายครั้งที่ผู้ปกครองห่วงใยบุตรหลานในหลายๆ ด้าน และเกิดข้อสงสัย แต่ไม่รู้ว่าจะสอบถามไปยังหน่วยงานใด ต่อไปนี้เป็นการรวบรวม คำถาม-คำตอบ ในหัวข้อที่ท่านผู้ปกครองหลายท่านอยากรู้และสอบถามเข้ามายังมหาวิทยาลัยมากที่สุด

คำตอบ :
 •     โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้บริการด้านการแพทย์แบบผสมผสานทั้ง การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป บริการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน คลินิกทันตกรรม คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกผิวหนังและความงาม และยังให้บริการการแพทย์ทางเลือกทั้งแพทย์แผนจีน ฝังเข็ม ครอบแก้ว และ แพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมถึงศูนย์บริบาลผู้สูงอายุและคลินิกเด็ก เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • โทรศัพท์: 0-5391-7563
  เว็บไซต์: hospital.mfu.ac.th
คำตอบ :
   มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีบริการศูนย์อาหาร ทั้งหมดจำนวน 10 จุด ดังนี้
 1. ศูนย์อาหาร D1 ประกอบด้วยร้านอาหาร จำนวน 10 ร้าน ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 7 ร้าน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น.ทุกวัน
 2. ศูนย์อาหาร E1 ประกอบด้วยร้านอาหาร จำนวน 8 ร้าน ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3 ร้าน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน
 3. ศูนย์อาหาร E2 ประกอบด้วยร้านอาหาร จำนวน 9 ร้าน ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 8 ร้าน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน
 4. ศูนย์อาหาร C5 ประกอบด้วยร้านอาหาร จำนวน 5 ร้าน ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน3 ร้าน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน
 5. ศูนย์อาหาร S2 ประกอบด้วยร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3 ร้าน และมีบริการร้านกาแฟสดด้านหน้าห้องสมุด 1 ร้าน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน
 6. ร้านอาหารโซนหอพักนักศึกษา ประกอบด้วยร้านอาหารครัวลำดวน ตั้งอยู่กลุ่มหอพักลำดวน และครัวมายมัม ตั้งอยู่กลุ่มหอพัก F เป็นร้านอาหารตามสั่ง เครื่องดื่มและอาหารว่าง เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น.ทุกวัน
 7. ร้านอาหารสระว่ายน้ำ เปิดให้บริการอาหาร ตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น.ทุกวัน
 8. ศูนย์อาหาร อาคาร E-Park ประกอบด้วยร้านอาหาร จำนวน 4 ร้าน และยังมีร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน1 ร้าน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.30-17.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์
  โทรศัพท์: 0-5391-6029
 9. ห้องอาหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นห้องอาหารที่ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการอาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ทุกวัน
  โทรศัพท์: 0-5391-7513
 10. เรือนริมน้ำ เป็นห้องอาหารที่ตั้งอยู่ติดกับกลุ่มหอพักลำดวน ให้บริการอาหาร เปิดตั้งแต่เวลา 07.30-17.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์
  โทรศัพท์: 0-5391-7035
คำตอบ  :
    มหาวิทยาลัยจัดให้มีรถไฟฟ้ารับส่งนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฟรี และจัดรถบริการให้สำหรับนักศึกษาที่ต้องการออกนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งให้บริการในรูปแบบรถสองแถวในราคาประหยัด นอกจากนี้จังหวัดเชียงรายยังมีรถแท็กซี่ให้บริการอีกด้วย
คำตอบ :
 1. วนาศรม รีสอร์ท นอกจากจะเป็นศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาแล้ว วนาศรมยังจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งหารายได้ของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการห้องพักหลากหลายรูปแบบ ห้องจัดเลี้ยง สัมมนา สระว่ายน้ำ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ติดริมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น เงียบสงบ
 2. วนาเวศน์/บ้านพักรับรอง  บริการที่พักสำหรับบุคคลภายนอก ประกอบด้วยห้องพักรับรอง จำนวน 25 ห้อง และเรือนรับรองจำนวน 6 หลัง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น อินเตอร์เน็ต ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศและทิวทัศน์ที่สวยงาม ในราคาเป็นกันเอง

  อัตราค่าบริการ
  1.ค่าที่พักประเภทห้องพักรับรอง (รวมอาหารเช้าต่อ 2 คน) ราคาห้องละ 700 บาท/คืน
  2.ค่าที่พักประเภทบ้านพักรับรอง (H4) (รวมอาหารเช้าต่อ 3 คน) ราคาหลังละ 2,000 บาท/คืน
  3ค่าที่พักประเภทบ้านพักรับรอง (H5) (รวมอาหารเช้าต่อ 3 คน) ราคาหลังละ 1,200 บาท/คืน

  โทรศัพท์: 0- 5360-3600
  อีเมล: wanasom@mfu.ac.th
  เว็บไซต์: www.mfu.ac.th/wanasom
คำตอบ  :
 •     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับที่สูง ขึ้นสามารถติดตามข่าวประกาศให้ทุนศึกษา ต่อได้จากช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น
 • เว็บไซต์:www.mfu.ac.th
 • Facebook : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือจากหน้าเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาต่างๆ และส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ฝ่ายทุนการศึกษา
 • โทรศัพท์ : 0-53 91-6381
คำตอบ :
 •     ผู้ปกครองสามารถขอเข้าดูผลการเรียนและรายละเอียดการเรียนของนักศึกษาได้ ติดต่อโดยตรงที่ ส่วนทะเบียนและประมวลผล อาคาร AS ห้อง 107-108 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
 • โทรศัพท์ : 0-5391-6369 ถึง 74, 0-539-16433 , 0-5391-6544 ถึง 7
 • อีเมล: reg@mfu.ac.th
คำตอบ  :
 •     สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้รับฟังปัญหาต่างๆ ของนักนักศึกษา ทั้งในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และดำเนินการให้คำปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้ารับคำปรึกษาได้โดยตรงที่สำนักงาน ณ อาคารโรงอาหาร D1 ห้อง 127, โทรศัพท์, เฟซบุ๊ก (www.facebook.com/LLSCMFU) และ อีเมล (student-support@mfu.ac.th)
 • สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา
 • โทรศัพท์: 0-5391-6666 ถึง 68
 • อีเมล: student-support@mfu.ac.th
 • เว็บไซต์: www.mfu.ac.th/division/llsc
คำตอบ  :
 •     ข้อปฏิบัติของนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • 1.การเข้า-ออกหอพัก
 • 1.1 หอพักเปิดเวลา 06.00 น หอพักปิดเวลา 22.00 น
 • 1.2 กรณีนักศึกษากลับเข้าพอพักหลังเวลา 22.00 น ที่ปรึกษาหอพักจะดำเนินการตักเตือน หรือลงโทษ ตามประกาศหอพักนักศึกษาและระเบียบวินัยนักศึกษายกเว้นจะได้รับการอนุญาตจากที่ปรึกษาหอพักเป็นกรณีไป
 • 1.3 การเข้าหอพักให้นักศึกษายื่นบัตรประจำตัวนักศึกษาหอพักกับพนังงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคาร และเมื่อออกจากหอพักให้นำบัตรนักศึกษาหอพักติดตัวไปด้วยทุกครั้ง
 • 1.4 ในวันปกติเวลาปิดโทรทัศน์ 23.00 น วันหยุดปิด 24.00 น
 • 2.การมาเยี่ยมผู้พักให้เยี่ยมได้เฉพาะสถานที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้เท่านั้น ห้ามขึ้นบนอาคารหอพักโดยเด็ดขาด
 • 3.ห้ามนักศึกษามิให้ก่อความรำคาญแก่ผู้ที่อยู่บริเวณ ใกล้เคียงและห้องใกล้เคียง โดยเด็ดขาด
 • 3.1 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดโดยเด็ดขาด
 • 3.2 ห้ามดื่มสุรา เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมาทุกชนิด ในหอพักโดยเด็ดขาดห้ามนำอาวุธ วัตถุระเบิด เชื้อเพลิง เชื่อปะทุ ประทัด หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะเช่นเดี่ยวกันอันอาจก่อให้เกิดอันตรายอัคคีภัย หรือเกิดอันตราย ตลอดจนก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ผู้อื่นเข้ามาในหอพัก โดยเด็ดขาด
 • 3.4 ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณหอพัก หรือ ห้องพัก
 • 3.5 ห้ามส่งเสียงดัง หรือ กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้พักอาศัยอื่นโดยเด็ดขาด
 • 4. ห้ามนำเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ใดซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามประกาศ หอพักเข้าไปใช้ในหอพักหรือในห้องพัก ได้แก่ โทรทัศน์ กระติกน้ำร้อน กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไมโครเวฟ ตู้เย็นเครื่องปิ้งขนมปัง เป็นต้น
 • 5. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถนำเข้าหอพักได้แก่ วิทยุ ( ไม่ใช่เครื่องเสียง) ไดร์เป่าผม พัดลม คอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากนี้ให้สอบถามที่สำนักงานหอพักก่อนนำขึ้นหอพัก หากตรวจสอบว่าเป็นเครื่องใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต จะทำการยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นทันที
 • 6.ห้ามนำวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่หอพักจัดไว้ให้ใช้ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัวโดยเด็ดขาด
 • 7.ห้ามประกอบอาหารในหอพักโดยเด็ดขาด
 • 8.ห้ามถอดถอน ดัดแปลง ต่อเติม โยกย้าย อุปกรณ์ทุกชนิดในห้องพัก และในหอพัก
 • 9.ห้ามนักศึกษาใส่รองเท้าเข้าหรือขึ้นมาบนอาคารหอพักโดยเด็ดขาด
 • 10.การออกไปค้างคืนนอกบริเวณหอพัก กรณีเช่น กลับบ้านหรือทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มขออนุญาต ณ สำนักงานหอพัก และกลับเขาหอพักตามเวลาที่กำหนด
 • 11. ห้ามจัดงานเลี้ยง หรือสังสรรค์ งานรื่นเริง ใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษาหอพัก
 • 12. หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ ระเบียบและหน้าที่ของนักศึกษาในหอพัก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทางมมหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงโทษตามที่ระเบียบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2542
คำตอบ   :
    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดตั้งชมรมเพื่อเสริมสร้างทักษะต่างๆ ตามความสนใจของนักศึกษานอกเหนือจากการเรียนปกติ จำนวน 57 ชมรม แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้
 • ชมรมด้านวิชาการ
 • ชมรมด้านกีฬา
 • ชมรมด้านพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์
 • ชมรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์
 • ชมรมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
 • โทรศัพท์: 0-5391-6172
คำตอบ   :
 • ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน มฟล. (ศูนย์กู้ภัยลำดวน) โทรศัพท์: 0-5391-6999
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน) โทรศัพท์: 0-5391-7531
นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :