มฟล. ในสื่อ

หัวข้อข่าว แหล่งข่าว วันที่
'ม.แม่ฟ้าหลวง' Go Google เดลินิวส์ 19 ก.พ. 2556
MAE FAH LUANG UNIVERSITY EMBRACES GOOGLE The Nation 19 ก.พ. 2556
ไปเที่ยวงานวัดกันเถอะ มติชน 18 ก.พ. 2556
รับรองหลักสูตรแพทย์มฟล. เดลินิวส์ 12 ก.พ. 2556
กินตามธาตุ 2 ร่างกายร้อนชื้น-ชี่ติดขัด กรุงเทพธุรกิจ 10 ก.พ. 2556
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร เดลินิวส์ 06 ก.พ. 2556
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ไทยรัฐ 06 ก.พ. 2556
รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไทยรัฐ 06 ก.พ. 2556
ทูลเกล้าฯ ป.เอก มติชน 06 ก.พ. 2556
ร่วมมือไอซีที - มฟล.อวดศักยภาพพัฒนาเทคโนสารสนเทศ ข่าวสด 05 ก.พ. 2556
ลงนาม เดลินิวส์ 05 ก.พ. 2556
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร เดลินิวส์ 04 ก.พ. 2556
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ไทยรัฐ 04 ก.พ. 2556
วัยใสสายวิทย์ มฟล.ระดมก๊วนสัญจร ร.รชนบท ไทยรัฐ 03 ก.พ. 2556
เรียนไทยได้จีน - นั่งรถเมล์อย่างไรให้ปลอดภัย (ตอนแรก) เดลินิวส์ 28 ม.ค. 2556
มฟล.ร่วมปั้นบุคลากรมุ่งสู่อุตสาหกรรมการบิน เดลินิวส์ 28 ม.ค. 2556
มฟล.ตั้งหลักสูตรใหม่พัฒนาระหว่างประเทศ ข่าวสด 10 ม.ค. 2556
หลักสูตรพัฒนา มฟล. มติชน 10 ม.ค. 2556
ตั้งวิทยาลัยศูนย์ทดสอบมาตรฐาน ข่าวสด 10 ม.ค. 2556

กำลังแสดงหน้า 130 จากทั้งหมด 130 หน้า

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :